Các bạn lưu ý qua các thức trao giải đua top, thời gian trao giải
 

Cách thức trao giải, thời gian nhận

- Thời gian nếu đua top kết thúc là thì bạn sẽ nhận được giải thương sau đó từ 6-12 tiếng

( do BQT phải lên danh sách, viết bài , chỉnh sửa , đối chứng nên 12h chỉ là thời giạn dự kiến, ko thể chuẩn 100% 12h trưa có danh sách )

- Danh sách Open Game sẽ được cập nhật ở diễn đàn, Các bạn nhớ vào để xem

Admin