Hướng dẫn xoay wing 2.5 wing 3 wing 3.5 wing 4 trong game

Cách xoay wing 2.5 trong game

Tỉ lệ 75% nhé các bạn

Cần nguyên liệu như sau :

1 wing cấp 2 + 9 + luck + 28 op + 1 dòng hoàn hảo của wing và 1 cụm ngọc bless 30 viên

 

Cách xoay wing 3 trong game

Chào các bạn - có lẽ tỉ lệ ép wing 3 quá khó làm cho các bạn sịt và tốn ko ít bao tiền của
Nhiều bạn muốn cống hiến với game lâu dài và muốn sở hữu 1 em wing 3 mà ko thể có ( xịt xịt liên tục )

Vì vậy hôm nay BQT tạo điều kiện cho các bạn có cơ hội 55% sở hữu wing 3 :

Thông tin :

 • Tỉ lệ thành công : 55% ( giá trị cố định cho mọi loại wing 3 )

 • Từ 0-4 dòng exl ( tức các dòng 5% phản đòn cận chiến...)

 • Từ 0-7 option ( ví dụ như 7% hồi máu,28 sức đánh... )

 • Mỗi 1 cụm bless + 30 tỉ lệ thành công tăng lên 10%

 • Max là 75% ( tức là tối đa thêm được 2 cụm bless + 30 )


Công thức Ép như sau: Cần có các nguyên liệu

 • 1 wing 2 + 9 + luck + 28 op ( =7% hồi máu ) + 1 dòng exl

 • 4 cụm ngọc bless + 30 viên

 • Tỉ lệ = 55% thành công

 

 • 1 wing 2 + 9 + luck + 28 op ( =7% hồi máu ) + 1 dòng exl

 • 5 cụm ngọc bless + 30 viên

 • Tỉ lệ = 65% thành công

 •  

 • 1 wing 2 + 9 + luck + 28 op ( =7% hồi máu ) + 1 dòng exl

 • 6 cụm ngọc bless + 30 viên

 • Tỉ lệ = 75% thành công


Gặp NPC ở lorencia tên : bot_trader và ấn trade để giao dịch
Thành công các bạn sẽ có 1 em wing 3 theo chủng tộc của mình

Lưu ý

 • Trade mix wing 2 dk thì sẽ ra wing 3 dk

 • Trade mix wing 2 dw thì sẽ ra wing 3 dw

 • và các wing của chủng tộc khác cũng vậy

 • 80% khi trade thành công sẽ có dòng 5% + option


Clip hướng dẫn

 

Cách xoay wing 3.5 trong game

Các bạn gặp bot_trade ở lorencia tọa độ 140 - 136

Gặp thằng mg tóc đỏ đeo wing để trade

Thông tin

 • Tỉ lệ là 80% thành công

 • Từ 0-4 dòng exl ( dòng của wing ví du : 6 % phản dame )

 • Từ 0-7 option ( ví du : + 4 sức tấn công )


1. Với wing 3.5 DW : Super Wing of Vortex

 • 1 wing 3 DW + 9 + 4 option ( 4 optipn = 1 % hồi máu )

 • 4 cụm ngọc bless + 30


2. Với wing 3.5 ELF + SM : Super Wing of Illusion

 • 1 wing 3 ELF + 9 + 28 option ( 4 optipn = 1 % hồi máu )

 • 4 cụm ngọc bless + 30

Hoặc chọn cách ép

 • 1 wing 3 SM+ 9 + 28 option ( 4 optipn = 1 % hồi máu )

 • 1 wing 2 SM + 9 + luck + 28 op ( =7% hồi máu ) + 1 dòng exl

 • 2 cụm ngọc bless + 30

3. Với wing 3.5 DK : Super Wing of Storm

 • 1 wing 3 DK + 9 + 28 option ( 4 optipn = 1 % hồi máu )

 • 1 wing 2 DK + 9 + luck + 28 op ( =7% hồi máu ) + 1 dòng exl

 • 2 cụm ngọc bless + 30

4. Với wing 3.5 MG : Super Wing of Doom

 • 1 wing 3 MG + 9 + 28 option ( 4 optipn = 1 % hồi máu )

 • 1 wing 2 MG + 9 + luck + 28 op ( =7% hồi máu ) + 1 dòng exl

 • 2 cụm ngọc bless + 30


5. Với wing 3.5 DL + RL : Super Wing of Monarch

 • 1 wing 3 DL + 9 + 28 option ( 4 optipn = 1 % hồi máu )

 • 1 wing 2 DL + 9 + luck + 28 op ( =7% hồi máu ) + 1 dòng exl

 • 2 cụm ngọc bless + 30


Hoặc chọn cách ép

 • 1 wing 3 RF+ 9 + 28 option ( 4 optipn = 1 % hồi máu )

 • 1 wing 2 RF+ 9 + luck + 28 op ( =7% hồi máu ) + 1 dòng exl

 • 2 cụm ngọc bless + 30

Lưu ý :

 • RF + DL dùng chung wing 3.5 của nhau

 • ELF + SM dùng chung wing 3.5 của nhau


Clip hướng dẫn trade mix

 

Cách xoay wing 4 trong game

- Cần 1 wing 3.5 + 9 + 28 op ( 7% hồi máu ) classs + 1 cụm bless + 30
- wng 3.5 elf và sm sài chung nên khi ép sẽ ra ngẫu nhiên wing 4 elf hay wing 4 sm
- wing 3.5 dl -rf sài chung nên khi ép ra wing 4 dl-rf sài chung được

Chuẩn bị ra mắt tính năng ép wing 2 + 9 + 28 op + 3% manalost + 10 cụm bless 30 ra wing 4 =]]

Phá đảo thế giới wing 4 bằng wing 2

 

 

GM