Hướng dẫn  thuê đồ vipshop trong game

Tính năng này chỉ có tùy phiên bản và sẽ được thông báo hay hướng dẫn trước

Thuê đồ duy nhất ở server giao dịch được ( là server 1 )

Chọn thuê đồ 1 ngày - 7 ngày - 30 ngày

Các bạn vào phần Quản lý tài khoản ->  Tiền tệ

Rồi đỏi Gcoin ra vipmoney để thuê đồ nhé


Clip hướng dẫn thuê đồ Vipshop bằng tiền : Vipmoney

 

GM