Tổng Hợp Thời Gian Và Sự Kiện Diễn Ra Trong Game

Tỷ lệ rơi Lông Vũ
1% tại bản đồ map 200 lv trở lên ( ấn M xem lv move )
   

Sự kiện
Server Thời gian Bản đồ Phần thưởng
Blood Caster
(Lâu Đài Máu)
+ thêm 300 Exp
Toàn SV 2 giờ một lần từ 0h25 Lorencia, Devias Ngọc
Devil Square
(Quảng Trường Quỷ)
+ thêm 300 Exp
Toàn SV 2 giờ một lần từ 23h55 Noria Xuất hiện Boss vàng
khi gần hết giờ

Chaos Caster
(Hỗn Nguyên Lâu)
Toàn SV 2 giờ một lần từ 1h00 Mua vé tại quán rượu
Lorencia
Item Thần
Ngọc
Blue Event
(Thỏ Trắng)
Toàn SV 0h40 - 3h40 - 6h40 - 9h40 - 12h40
- 15h 40 - 18h40 - 21h40
(tọa độ 61.131)
Arena Ngọc, Đồ exl
Summer Event
(Sự kiện Mùa Hè)
Toàn SV 03h28 - 13h10 - 19h20
(tọa độ 205.125)
Arena (Đang hoàn thiện)
Happy Hour
(Giờ Hạnh Phúc)
Toàn SV 2h05 - 5h5 - 08h05 -11h05
- 14h05 - 17h05 - 20h05 - 23h05
Toàn Server Tăng 100 Exp trong 15 phút
Sky Event
(Thiên Giới)
Toàn SV 1h05 - 4h05 - 7h05 - 10h05 - 13h05
- 16h05 - 19h05 - 20h05
NPC Hoa Tiên
Devias
Boss KunDun
Boss Hoàng Kim Toàn SV 1h50 - 4h50 - 7h50 - 10h50 - 13h50
- 16h50 - 19h50 - 22h50 - 1h50
arena Boss Medusa hay KunDun
Rồng Vàng Toàn SV 0h00 - 04h00 - 8h00 - 12h00 - 16h00 - 20h00 Lorencia
Noria
Hộp Kundun 1 2 3 4 5
Raklion Event
(Nhện Sulepan)
Toàn SV 06h15 - 18h15 Raklion Item 380

 

GM